Bakan Yardımcısı Sayan: Sosyal Ağlar Üzerinde Gerçekleşen İhlallerin Hızlı Bir Şekilde Kaldırılması Gerekiyor
29 Mart 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Sayan, Erişim Sağlayıcıları Birliğinin Genel Kurulu toplantısına katıldı. Sayan dijitalleşmenin etkileri ile ilgili konuştu.

Programa, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu ve sektör temsilcileri katıldı. Bakan Yardımcısı Sayan konuşmasında, dijitalleşmenin etkilerinden bahsetti. Pandeminin etkisiyle yaşam biçimlerinin şekil değiştirdiğine değinen Sayan, “Bu dijital dönüşümün bir tezahürü de, kişilerin sosyal ağlar üzerinden alternatif iletişim kanallarına yönelmesiyle ortaya çıkıyor. Bu bağlamda sosyal ağların günümüz itibarıyla geldiği noktada toplumsal etkisinin ve gücünün göz ardı edilemeyeceği ortadadır. Sosyal ağların uluslararası çapta yoğun bir şekilde kullanılması, kişilerin birçok problemle ve kişilik haklarının ihlaliyle karşılaşmasını da beraberinde getiriyor. Hepinizin bildiği gibi 5651 sayılı Kanunda yaptığımız son değişikliklerle beraber, kişilik haklarının ihlaline konu olan içerikler veya bağlantılar hakkında erişimin engellenmesi kararının yanı sıra, artık içeriğin çıkarılması kararı da verilebiliyor. Yapılan düzenleme ile kişilik hakkı ihlali oluşturan içerik ve bağlantılar ile başvurucunun adının ilişkilendirilmemesi sağlanıyor” dedi.

Sosyal ağlar üzerinde gerçekleşen ihlallerin ortadan kaldırılmasının çok hızlı bir şekilde olması gerektiğini vurgulayan Sayan, “Erişim sağlayıcıları; internet ortamında ortaya çıkan hak ihlalleriyle mücadele noktasında önemli rol oynuyor. Nitekim erişim sağlayıcılar, herhangi bir kullanıcısının yayınladığı hukuka aykırı içerikten, bu Kanun hükümlerine uygun olarak haberdar edilmesi halinde erişimi engellemekle ve ayrıca erişimi engelleme kararı verilen yayınlarla ilgili olarak alternatif erişim yollarını engelleyici tedbirleri almakla yükümlü olmaktadır. Erişim Sağlayıcı Birliği de erişim sağlayıcılar arasındaki koordinasyonu ve internet ortamında yer alan hukuka aykırı içeriklerin etkin ve hızlı bir şekilde kaldırılmasını sağlıyor. Mahkeme ya da idari mercilerin muhatap olacağı tek bir yapı halinde hukuka aykırı içeriklerle mücadele sağlanıyor. Bu anlamda Erişim Sağlayıcıları Birliği’ne ve siz değerli üyelerine 5651 sayılı Kanun kapsamında, erişim engelleme kararlarının titizlikle uygulanması hususunda göstermiş olduğunuz çabadan dolayı teşekkür ediyorum” sözleriyle memnuniyetini dile getirdi.

Dijital dünyanın gelişiminin, dijital dünyadaki ilişkileri düzenleyecek hukuki yapıların inşa edilmesini önemli kıldığını dile getiren Sayan, “ 1 Ekim 2020 tarihinde yürürlüğe giren düzenlememizle de Türkiye'den günlük erişimi bir milyondan fazla olan yurt içi veya yurt dışı kaynaklı sosyal ağ sağlayıcılara, "kişilik haklarının ihlali" ile "özel hayatın gizliliği" gerekçeleriyle kişiler tarafından yapılacak başvurulara, başvurudan itibaren en geç 48 saat içinde olumlu ya da olumsuz cevap verme yükümlülüğü getirdik. Böylece bu tür içeriklerle mücadele bakımından sosyal ağ sağlayıcılara yönelik olarak etkin özdenetim mekanizması oluşturuldu” bilgisini paylaştı.

Sosyal ağ sağlayıcıların çalışmalarını yakından takip ettiklerini dile getiren Sayan, “Ülkemizin beklentisi, sosyal ağ sağlayıcılar ile doğrudan bir muhataplık ilişkisiyken özellikle gerçek kişi temsilci atayan VK ve Dailymotion dışında tüzel kişi temsilci atayan sosyal ağ sağlayıcıların aslında sanal tüzel kişilikler üzerinden yapay muhataplık ilişkisi kurduğu gözlemlenmiş olduğundan gerçek muhataplık ilişkisinin tesisi için 5651 sayılı Kanun’da yeni düzenlemelere ihtiyaç duyuluyor. Sosyal ağ sağlayıcılarla muhataplık ilişkisinin etkin bir şekilde kurulması, temsilciliklerin niteliklerinin artırılması ve gerek gerçek kişiler gerekse adli ve idari makamlar tarafından yapılan taleplerin daha etkin şekilde karşılanması amacıyla Kamuoyunda dezenformasyonla mücadeleye ilişkin mevzuat çalışması olarak da bilinen düzenleme taslağı kapsamında bizim de bu gibi hususlara ilişkin çalışmalarımız devam ediyor” diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan, internetin güvenli kullanımına ilişkin yapılan çalışmalardan da söz etti.

Başkan Karagözoğlu: Hiçbir Sistem Korunmasız veya Düzenlemeler Olmaksızın Fayda Sağlayamaz

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da dijitalleşmenin ülkemiz üzerindeki etkilerine değindi. Karagözoğlu, “2000 yılında küresel çapta mobil abonelik sayısı yalnızca 740 milyon iken, geçtiğimiz yılın sonunda bu rakamın 8,65 milyar aboneye ulaştığını görüyoruz. Ülkemizde de %93’ü 4.5G kullanıcısı olan 86,3 milyonu aşkın mobil abone ve 88,2 milyona ulaşan genişbant abone bulunuyor” sözleriyle güncel verileri paylaştı.

Dijitalleşmenin siber tehditleri artırdığına dikkat çeken Karagözoğlu, “Bu anlamda Bakanlığımız desteği ile BTK bünyesinde kurduğumuz Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz (USOM), 2013 yılından bu yana faaliyetlerini teknoloji ile yenileyerek ve geliştirerek sürdürüyor. Ulusal siber güvenliğin güçlendirilmesi bağlamında, USOM koordinasyonunda,  ulaşım, enerji, sağlık, bankacılık, finans, su yönetimi gibi kritik sektörlerde faaliyet gösterecek şekilde Siber Olaylara Müdahale ekipleri (SOME) ile 7/24 prensibiyle çalışıyorlar. Ülkemizin her kritik kurumunda görev yapan Siber Olaylara Müdahale Ekipleri yani SOME’ler USOM’la yakın işbirliği içerisinde görev yapıyor” dedi.

İnternetin fırsatları kadar risklerinin de bulunduğunu işaret eden Sayan, “Hızla gelişen internet teknolojileri bir yandan hayatımızı kolaylaştırırken diğer yandan da başta çocuk ve gençler olmak üzere tüm internet kullanıcıları için riskler barındırıyor. İnternetin bilinçli kullanımı konusunda Kurumumuzda bulunan Güvenli İnternet Merkezi bu anlamda pek çok proje yürütüyor. Örneğin “Açık Kaynak Dijital İçerik Üretme Projesi” kapsamında yapılan çalışmalar ile; akademi dünyası ve öğrencilerle el ele vererek, internetin bilinçli kullanımı konusunda var olan potansiyelimizi ortaya çıkarmak ve artırmak için son derece kıymetli işlere imza atıyor” şeklinde konuştu.

Hiçbir sistemin korunmasız veya düzenlemeler olmaksızın fayda sağlamayacağını belirten Karagözoğlu, “Bu nedenle, kamu düzenini sağlayacak gerekli kuralların konulması ve uygulanması elzemdir. 5651 sayılı Kanunda yaptığımız son değişikliklerle bu anlamda kişilik haklarının korunması ve özel hayatın gizliliği başta olmak üzere muhtelif düzenlemeleri hayata geçirdik. Uygulanması ve daha da iyileştirilmesine yönelik hususları da yakından takip ediyoruz. Erişim Sağlayıcıları Birliği’de bu çalışmalarımıza önemli destek sağlıyor. Kendilerine buradan da teşekkür ediyorum. İnternet ortamında yapılan yayınlar yoluyla işlenen suçlarla etkin bir şekilde mücadele etmek ve özellikle vatandaşlarımızın kişilik haklarının ihlali söz konusu olduğunda gecikmeden mahkeme kararlarının uygulanmasını sağlamak amacıyla Erişim Sağlayıcıları Birliği önemli görevler üstleniyor. Birlik, kuruluşundan bugüne kadar yaptığı çalışmalar ile internet ortamında yaşanan mağduriyetlerin giderilmesinde önemli adımlar atıldı.  Kurumumuz ile koordinasyon halinde bu çalışmalar hız kesmeden devam ediyor” sözleriyle konuşmasını tamamladı.