Bakan Yardımcısı Sayan: Sadece Gelişmiş Bir Teknolojiye Sahip Olmak Yeterli Değil
04 Ekim 2021

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Erişim Sağlayıcıları Birliği Sempozyumu'na katıldı. Sayan konuşmasında, güçlü ve sağlam bir sektör oluşturmak açısından yapılması gerekenlere değindi.

Antalya’da düzenlenen sempozyumun açılışında konuşan Sayan, bağlantılı bir hayatın giderek daha fazla insanların hayatlarında yer ettiğini söyledi. Sayan, “Ülkemizdeki “bağlanma” verilerine baktığımızda ise, 2008 yılında 6 milyon civarında olan genişbant internet abone sayısının yaklaşık on dört kat artarak 2021 yılı ikinci çeyreğinde 85,7 milyona ulaştığını görüyoruz. Sabit genişbant abonelerin kullanmış olduğu veri miktarı da geçtiğimiz yılın ikinci çeyreğine oranla %39,11’lik artış göstererek 10,7 milyon TByte olarak gerçekleşmiştir. Geçtiğimiz yılın aynı yarısına kıyasla yaklaşık olarak %31 oranında artan mobil internet kullanım miktarı da, 2021 yılının ilk yarısı sonunda yaklaşık 2,1 milyon TByte’a ulaşmıştır. 2021 yılının ilk yarısı itibari ile fiber abone sayısı yaklaşık olarak %22,8’lik bir artış sergileyerek 4,3 milyona ulaşmıştır. Tüm bunlara ek olarak fiber uzunluğumuz ise bir önceki yılın ilk yarısına oranla yaklaşık %10’luk artış göstererek 2021 yılının ilk yarısında 445 bin km’yi aşmıştır. Tüm bu göstergeler ülkemizin dünya geneli ile uyumlu bir biçimde daha çok “bağlı” olduğunu ortaya koyuyor” bilgisini paylaştı.

Sadece gelişmiş bir teknolojiye sahip olmanın yeterli olmadığını vurgulayan Sayan, “Aynı zamanda, bu teknolojilerin standartlarının geliştirilmesi ve çalışmaları içinde yer alınması, Ar-Ge süreçlerinde yerli imkanlar çerçevesinde üretimlerin gerçekleştirilmesi ülkeler için önemli ve stratejik bir durum olarak değerlendiriliyor. Biz de Sayın Cumhurbaşkanımızın başlattığı “Milli Teknoloji Hamlesi” hedefleri doğrultusunda, sektörümüzde yerli ve milli üretimi olmazsa olmazımız olarak değerlendiriyoruz” dedi.

IPv6’ya geçişle ilgili de konuşan Sayan, “Ülkemizde IPv6’ya geçişe ilişkin çalışmaların esasen dünyadaki öncül uygulamalarla eş zamanlı olarak başlatıldığını da vurgulamak isterim. 2009 yılından bu yana ülkemizde IPv6’ya geçişin sağlanmasına yönelik çeşitli faaliyetler yürütülmüştür. Diğer yandan, IPv6’ya geçişin son kullanıcı açısından “görünmez” olması, mevcut ağların büyük oranda IPv4’e dayalı olması, IPv4 ve IPv6’nın birlikte yönetilmesinin getireceği işletimsel zorluklar gibi sebepler IPv6’ya geçiş sürecini yavaşlatıyor. Bununla birlikte; 5G, IoT, M2M gibi ortaya çıkan yeni teknolojilerin istikrarlı ve sürdürülebilir bir internet altyapısını zorunlu kılması IPv6’ya geçiş konusundaki ilerlemenin önemini ortaya koyuyor” değerlendirmesinde bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Zafiyetler Siber Dünyadaki Sıfır Güven Yaklaşımının Önemini Gösteriyor

Sayan, “IPv6’ya geçiş çalışmalarının başlatılması ile birlikte gündeme gelen bir konu da siber güvenlik. Bugün gelinen noktada bir yandan siber saldırıların yaşanma sıklığı artarken diğer yandan da bu saldırıların daha karmaşık, yaygın ve tespiti zor bir hale geldiği görülüyor. Covid-19 salgınının tüm dünyada neden olduğu çalışma ve altyapı modellerinde meydana gelen değişiklikler, mevcut siber güvenlik önlemlerinin etkisinin zayıflamasına yol açıyor. Bu küresel durum, siber saldırganların daha gelişmiş yöntemler ve teknikler kullanarak siber saldırı yapmalarına imkan tanıyor. Diğer önemli bir husus ise güvenli olduğu kabul edilen sistemlerde bile işleyişi önemli ölçüde etkileyebilecek zafiyetlerin bulunmasıdır. Bu durum bizlere siber güvenlik dünyasında kabul gören sıfır güven yaklaşımının ne kadar önemli olduğunu bir kere daha göstermektedir.  Bunun farkında olarak ülkemizde siber güvenlik risklerinin yönetilebilir ve kontrol edilebilir düzeyde tutulmasını sağlama gayreti içerisindeyiz. Türkiye bu anlamda Bakanlığımız ve Kurumumuzun çalışmalarıyla önemli yol kat etmiş durumda. Kurumumuz, bir yandan ülkemizdeki elektronik haberleşme sektörüne yönelik düzenlemeler anlamında görevlerini yerine getirirken bir yandan da bünyesinde yer alan USOM ile ulusal siber güvenliğin sağlanmasına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor” sözleriyle de siber güvenliğin önemine dikkat çekti.

Başkan Karagözoğlu: IPv6’ya Bir An Evvel Geçilmeli  

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumumu Başkanı Ömer Karagözoğlu da sempozyuma katıldı. Erişim sağlayıcılarının sektördeki önemine değinen Karagözoğlu, “Hayatımızın her alanında tüm vatandaşlarımız sizin herhangi birinizin abonesi olarak dünya ile bağını kuruyor, ekonomik ve sosyal aktivitelerini sizin ağlarınız üzerinden yürütüyor. Son dönemde gündelik yaşamımızda köklü değişikliklere yol açan COVİD-19 salgını, tüm dünyada sanal toplantılardan sağlık hizmetlerine, iş dünyasından eğitime kadar birçok alanda sektörümüzün ne kadar önemli olduğunu bir kez daha göstermiştir” dedi.

“Sürücüsüz (otonom) araçlar, sanal ve artırılmış gerçeklik, uzaktan sağlık hizmetleri, insansız hava araçları, gelişmiş nesnelerin interneti gibi iş birliği ve etkileşimi gerektiren birçok farklı uygulamalara birlikte geçebilmemiz için de işletmecilerimizin çok daha donanımlı ve nitelikli çalışması ihtiyacı bulunuyor” diyen Karagözoğlu, “Biz de uluslararası alanda sektörel gelişmeleri yakından takip ediyor, düzenlemelerimizi buna göre geliştiriyoruz. Yetkilendirme mevzuatında yapılan değişikliklerimiz, az önce bahsettiğim ülkemiz ve vatandaşlarımız açısından kritik derecede önemli bir sektör olan elektronik haberleşme sektörümüzdeki işletmecilerimizin bir adım daha kurumsallaşmasına yönelik değişikliklerdir. Bunlar asgari standartlar ve çok temel seviyede bir işletmecimizin sahip olması gereken nitelikleri tanımlamaktadır. Yapılan değişikliklerle sektörümüzün en önemli aktörlerinden biri olan işletmecilerimizin kurumsallaşması, gerekli finansal yeterliliklere sahip olması, tüketici hak ve menfaatlerini dikkate alması, kamu düzeni ve milli güvenlik özelinde yükümlülükleri sağlayabilmesi hedeflenmektedir. Biliyoruz ki sektörümüzün daha güçlü bir hal alması için öncelikle işletmecilerimizin daha güçlü olması gerekiyor” ifadelerini kullandı.

IP V6’e geçişin önemli bir gündem maddesi olduğunu belirten Karagözoğlu, “Dijital teknolojilerin ve akıllı cihazların yaygınlaşmasıyla gelişmekte olan ülkeler teknolojik altyapılarını güçlendirerek gelişmiş ülkeler ile aralarındaki farkı kapatma imkânına kavuşmuş durumda. Bu imkânın değerlendirilerek dijital ekonomilerin güçlendirilebilmesinin ön koşulu güvenli, sürekli, istikrarlı ve tüm vatandaşlarca kullanılabilen yaygın bir internet altyapısı olduğu açıktır. İşte bu noktada internetin sürekliliğinin ve istikrarının sağlanması büyük önem arz ediyor. İnternet altyapısında IPv6’nın sunduğu olanakları kullanan ulusların; 5G, nesnelerin interneti, akıllı şebekeler, akıllı altyapılar ve akıllı binalar gibi yenilikçi alanlardaki ekonomik fırsatları değerlendirmeye yönelik daha iyi bir hazırlık yapmış olacağını söylemek yanlış olmaz. IoT gibi yeni teknolojiler IP trafiğinde sürekli bir artış olacağının en önemli göstergesidir. 2022’de üretileceği öngörülen IP trafiğinin, internetin ilk 32 yılında üretilen kümülatif trafikten fazla olacağı öngörülüyor” diye konuştu.

Karagözoğlu, “IPv6’ya geçiş çalışmalarına güvenlik, işletim zorlukları, kapasite geliştirme gibi konularda tereddütlere rağmen başlamış olan işletmecilerimizin endişelerinin de farkındayız. Bu noktada IPv6’ya geçişin ötelenmesi yerine bir an evvel başlanması ve tecrübe edinilmesi gerektiğini söyledik ve işletmecilerimiz gelinen noktada pilot çalışmalarını yapıyorlar. Pilot çalışmaların kapsamının genişletilerek bu çalışmalarının devam ettirilmesini yakından takip ediyoruz. Çünkü biliyoruz ki IPv6’ya geçişi ertelemek ve ötelemek gibi bir lüksümüz kalmadı artık. Bu çalışmaların önümüzdeki süreçte hızlandırılmasını ve yoğunlaştırılmasını umduğumuzu dile getirmek istiyorum” sözleriyle konuşmasını noktaladı.