Bakan Yardımcısı Sayan: Türkiye Pandemide Siber Güvenlik Alanında İyi İş Çıkardı
17 Mart 2022

Bu yıl ana teması “Kamu ve Özel Sektördeki Siber Güvenlik Zaafiyetleri 2.0” olarak belirlenen e-Safe Güvenlik Zirvesi, sektör temsilcilerini bir araya getirdi.

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, teknolojik gelişmelerin siber güvenliğe olan etkileri hakkında konuştu.

İnternet kullanımının artış hızından bahseden Sayan, “Teknoloji hızla gelişiyor, hayatın her alanına dokunuyor. Şöyle teknolojinin yıllar içerisindeki seyrini rakamlarla ifade edersek, geldiğimiz noktada gelişim hızını daha iyi görebiliyoruz. Örneğin, radyo icadından sonra 38 yılda, televizyon 13 yılda, kişisel bilgisayarlar 16 yılda 50 milyon kullanıcıya ulaşırken,  internet yalnızca 4 yıl içinde 50 milyon kullanıcıya ulaştı. Bu gün ise sadece insanlar değil neredeyse her şey internete bağlanabilir oldu. 2025 yılında 30 milyar civarında cihazın internete bağlanacağı tahmin ediliyor” dedi.

Türkiye’nin pandemi dönemindeki siber güvenlik başarısına değinen Sayan, “Covid-19 Pandemisi’nde ülkemiz siber anlamda gerçekten çok güzel bir iş çıkardı ve bu süreci dünya genelinde en iyi yöneten ülkelerden biri oldu. Kamu hizmetlerimiz de olsun kritik altyapıların sürekliliğin de olsun hiçbir kesintiye mahal verilmedi. 7/24 esasına göre çalışan BTK bünyesinde kurulu bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz tüm paydaşlarla birlikte işbirliği halinde siber vatanımızı korumak için yoğun çaba sarf ettiler” değerlendirmesinde bulundu.

Siber saldırıların artık daha farklı olduğunu kaydeden Sayan, “Siber saldırıların bireylerden ve küçük işletmelerden uzaklaşarak; büyük şirketlere, hükümetlere ve kritik altyapılara doğru yöneldiğini görüyoruz. Pandemi sürecinde evden çalışan personeli desteklemek için uzak sistemler ve ağlar kullanan kuruluşlar ve işletmelere yapılan siber saldırılarda kötü niyetli oyuncular; veri çalmak ve kesintiye neden olmak için artan güvenlik açıklarından yararlanıyorlar” bilgisini paylaştı.

Tüm dünyanın dijital bir dönüşüm yaşadığına değinen Sayan, “Bu dijital dönüşümlerin en ilginç olanı ise hiç şüphesiz metaverse. Bu konuda ilginç bir detayı sizlerle paylaşmak istiyorum. İngiltere'de faaliyet gösteren GARTNER firmasının yaptığı bir araştırmaya göre 2026 yılında insanların yaklaşık %25'i iş, alışveriş, eğitim, sosyalleşme veya eğlence için metaverse'de günde en az bir saat geçirecek. Bu sürecin kümülatif ilerleyeceğini düşünürsek yeni bir dünyanın bizi hızlı bir şekilde içine alacağı artık yadsınamaz bir gerçek” açıklamasında bulundu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Siber Alanda En Zayıf Halka Kadar Güçlüsünüz

Bakanlık olarak yaptıkları çalışmalara dikkat çeken Sayan, “Hayata geçirdiğimiz stratejik eylem planları ve aldığımız aksiyonlarla kamu ve özel sektör nezdinde etkin çalışmalar gerçekleştiriyoruz. Kamu-özel ortaklıklarına ayrı bir önem veriyor, aynı zamanda teknolojiye yön veren ülke olma vizyonumuzla, uluslararası işbirliklerinde aktif olarak yer alıyoruz. Ancak sağlanan başarılar, karşılaştığımız ve bundan sonra da artarak karşılaşacağımız tehlikelerin önemini hafife almamıza neden olmamalı. Hep birlikte siber güvenlikte “sıfır güven” ilkesi ile daha güçlü  motivasyon ve azimle hareket etmeliyiz. Zira, klasik tabirle, siber alanda en zayıf halka kadar güçlüsünüz” şeklinde konuştu.

Başkan Karagözoğlu: Siber Tehditler Yeni Trendlerle Birlikte Daha da Artıyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da artan siber saldırılara ilişkin konuştu. Siber güvenliğin günümüzde ülkelerin klasik güvenlik faaliyetlerinden ayrı düşünülemeyeceğini vurgulayan Karagözoğlu, günümüzde yapılan hemen her eylemin ya da işlemin içerisinde dijital bir unsur bulunmasının siber güvenliğin önemini daha da arttırdığını söyledi.

Karagözoğlu, “2025 yılında küresel siber saldırı kaynaklı zararın 10 trilyon Amerikan Dolarını aşması bekleniyor. Her ne kadar saldırganların motivasyonu finansal gelir elde etme olsa da casusluk faaliyetleri, karışıklık çıkarma amacı, politik hedefler ve misilleme amaçlı faaliyetler de siber saldırıların motivasyonları arasında yer alıyor. Birkaç sene içerisinde dünya genelinde ağ bağlantılı cihaz sayısının, dünya nüfusunun birkaç katına çıkacağı öngörülüyor. Günümüzde ağ bağlantılı sensör sayısının ise trilyon seviyesine ulaştığı tahmin ediliyor” bilgisini paylaştı.

Teknolojinin gelişmesiyle çeşitlenen siber saldırıları da hatırlatan Karagözoğlu, “Siber güvenlik zaafiyetleri ve teknoloji korsanlığı risklerini önlemek için önemli iyileştirmelere ihtiyaç duyuluyor. Örneğin 5G kapsamında değerlendirildiğinde, mevcut güvenlik endişelerinden bazıları ağın kendisinden kaynaklanmakta iken önemli bir kısmı da 5G'ye bağlanan cihazlarla ilgilidir. Kaynağı ne olursa olsun bu durum devletlerin, işletmelerin ve bireylerin gerekli tedbirleri almalarını zorunlu kılıyor. ITU, ENISA ve ETSI gibi uluslararası standardizasyon kuruluşları nezdinde yürütülen standardizasyon çalışmalarına katılmak önem arz ediyor ve uluslararası işbirliği, yeni siber güvenlik tehditlerine karşı mücadelede önemli bir faktör olarak karşımıza çıkıyor” diye konuştu.

Siber tehdit ortamının, sürekli olarak ortaya çıkan yeni trendlerle inanılmaz derecede hızlı bir şekilde geliştiğinin altını çizen Karagözoğlu, “BTK olarak bizler, gerçekleştirdiğimiz düzenleyici ve denetleyici faaliyetlerde bu konuya dikkat ediyor, sektör paydaşlarımızı yerli ve milli kaynaklar kullanmaya teşvik ediyoruz. Ülkemizin kritik altyapılarının korunması başta olmak üzere ülkemizin siber güvenliğinin sağlanması için Kurumumuz bünyesinde kurulu bulunan Ulusal Siber Olaylara Müdahale Merkezimiz USOM, Zararlı yazılım analizi, Dijital kayıt inceleme, Servis izleme, Zararlı Bağlantı tespiti Sızma Testleri, Alarm üretme, Uyarı ve duyuru yayınlama faaliyetlerini kesintisiz sürdürüyor. Kurumumuz bünyesinde kurulum çalışması tamamlanmış olan Siber Güvenlik Operasyon Merkezi ile de USOM ve operatörler arasındaki iş ve işlemlerin 7/24 kesintisiz olarak izlenebilmesi ve gerekmesi halinde aksiyonların zaman kaybetmeksizin alınmasına imkanı sağlandı” sözleriyle yapılan çalışmalar hakkında bilgi verdi.

Başkan Karagözoğlu, BTK Akademi ve e-devlet üzerinden abonelik sözleşmelerinin feshinin sağlanması düzenlemesinin, Birleşmiş Milletler Dünya Bilgi Toplumu Zirvesi (WSIS) projeleri arasında finale kaldığını duyurarak konuşmasını noktaladı.