Bakan Yardımcısı Sayan: “Yeşil Liman” Uygulamalarını Artırmak İstiyoruz
25 Temmuz 2022

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, Avrupa Yeşil Mutabakatı Çalışma Grubu toplantısında dijitalleşmenin önemi ile ilgili konuştu.

Programa çevrim içi olarak katılan Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, amaçlarının Yeşil Mutabakat hedefleri ile örtüşen çevreci hedefler belirlemek olduğunu söyledi. Bakanlık olarak amaçlarından bahseden Sayan, “Demiryolu sektörümüzün yolcu taşımacılığındaki payını yüzde 1’den yüzde 6’ya, yük taşımacılığındaki payını yüzde 5’den yüzde 22’ye çıkarmayı amaçlıyoruz. Yüksek Hızlı Tren ve Hızlı Tren bağlantısına sahip şehir sayısını 8’den 52’ye çıkarmayı, demiryolunun enerji ihtiyacının %35’ini yenilenebilir kaynaklardan karşılamayı hedefliyoruz. Karayolu sektörümüzde fosil yakıt yerine elektrikli/alternatif enerji kullanımını artırmayı, karayolundaki yıllık yük taşımacılığı payını yüzde 71’den yüzde 57’ye düşürmeyi planlıyoruz. Havalimanı sayımızı 56’dan 61’e yükseltmeyi, havayolu sektörümüz için emisyon izleme, raporlama ve doğrulama altyapısı oluşturmayı amaçlıyoruz. Ayrıca, çevre dostu bio-yakıt ve sentetik yakıt üretimi yapılmasını planlıyoruz” diye konuştu.

“Yeşil Liman” uygulamalarını artırmayı istediklerini dile getiren Sayan, “Belirli şartlardaki ticari gemi, deniz ve içsu araçlarının hurdaya ayrılmasını desteklemek amacıyla; sadece fosil yakıt kullanan gemiler için hurda bedelinin bir buçuk katını, LNG ve hibrit sistemler de dâhil olmak üzere alternatif çevre dostu bir enerji kaynağı kullanan yeni gemiler için ise hurda bedelinin iki buçuk katını aşmamak kaydıyla Bakanlığımızca nakdi ödeme yapılarak teşvik sağlanabilecektir” bilgisini paylaştı.

Yeşil Lojistik Belgesi sahibi teşebbüslere sağlanacak desteklerden bahseden Sayan, “AB’nin kombine taşımacılıkla ilgili mevzuatında yer alan teşviklere benzer olarak Motorlu Taşıtlar Vergisinden muafiyet veya yol erişim ücretlerinden muafiyet gibi teşviklerin ana çalışma grubumuzun gündeminde ele alınabileceğini düşünüyoruz. Bu gibi mali teşviklerin, çalışma grubumuzda ilgili kurumlar ile değerlendirilmesinin faydalı olacağını değerlendiriyoruz” dedi.

Sayan konuşmasını, “AB’nin “ReFuelEU” havacılık girişimi kapsamında SAF tesislerinin gelişimini hızlandırmaya ve üretim maliyetlerini düşürmeye yönelik hedefleri hala gündemdeki yerini koruyor. Diğer yandan, AB’de Enerji Vergilendirilmesi Direktifinde yapılacak revizyon kapsamında SAF yakıtlarına yönelik vergilerde indirim yapılıp yapılamayacağı tartışılıyor. Avrupa Parlamentosu SAF yakıtlarının üretimi ve geliştirilmesini desteklemek için bir “Sürdürülebilir Havacılık Fonu” kurulmasını öneriyor. AB’de SAF için gündemde olan bu gelişmeler göz önüne alındığında ülkemizde SAF yakıtlarının üretim ve tedarik süreçlerinin rekabet gücümüzün korunmasındaki önemi daha iyi anlaşılmaktadır” sözleriyle konuşmasını noktaladı.