BTK’da Düzenlenen “Cloud Ankara 2022”de Bulut Bilişim Konuşuldu
16 Mart 2022

ICT Medya tarafından bu yıl ilk defa düzenlenen "Cloud Ankara 2022" etkinliği, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu ev sahipliğinde yapıldı.

Kamuda bulut bilişimin öneminin konuşulduğu “Cloud Ankara 2022” etkinliği, sektör temsilcilerini bir araya getirdi. Programın açılışına katılan Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Bakan Yardımcısı Dr. Ömer Fatih Sayan, teknolojinin bazı kuruluşlar için rekabet aracı haline geldiğini, teknolojik yenilenmede geri kalan işletmelerin varlığını sürdürme mücadelesi açısından ise adeta tehdit haline dönüşebildiğini söyledi.

Kovid-19 salgını döneminde hızla dijitalleşebilen oyuncuların daha da güçlendiğini, bu değişime ayak uyduramayan oyuncuların ise geri kaldığını dile getiren Sayan, hemen hemen her sektör için dijitalleşme ve teknolojik dönüşümün gündemin ilk sıralarında yer aldığını ifade etti.

Salgının hızlandırıcı etkisiyle, uzaktan yapılabilen işlemlere ihtiyacın artmasıyla bilgi ve iletişim teknolojileri ve özellikle de internetin kullanımının daha da yaygınlaştığına işaret eden Sayan, "2019'da 4,1 milyar insan ve dünya nüfusunun yüzde 54'ü internet kullanırken, 2021 rakamlarına göre bu sayı 782 milyon artarak, 5 milyara yaklaşırken, dünya nüfusunun yüzde 63'üne ulaştı" diye konuştu.

Bakan Yardımcısı Sayan: Küresel Veri Trafiği 2026'ya Kadar Üç Kattan Fazla Artacak

Sayan, 2019'daki tüm veri trafiğinin neredeyse dörtte üçünü sabit veri trafiği oluştururken, artan mobil cihaz sayısı ve hızla gelişen nesnelerin interneti kavramıyla, ilerleyen yıllarda mobil genişbant veri trafiğinin hızla büyüyeceğinin ve 2026'da toplam veri hacminin neredeyse üçte birine ulaşacağının tahmin edildiğini bildirdi.

Veri trafiği yoğunlaşırken, veri depolama ve işleme alanlarına ihtiyacın da arttığını belirten Sayan, "Bu noktada, gerek altyapı gerekse servis ve platform ihtiyacı açısından bulut bilişim sistemlerine olan talep de artmaya devam ediyor. Bugün pek çok ülke için bulut bilişim hizmetleri, stratejik açıdan önemli görülen alanlardan biri haline geldi. Verinin bulutta tutulma ihtiyacının bir sonucu olarak, dünya genelinde bulut bilişim hizmet sağlayıcılarının sayısında ve hizmet pazarının büyüklüğünde önemli bir artış söz konusu" dedi.

Bakan Yardımcısı Sayan: 2025'te Bulut Bilişim Pazarının 1,3 Trilyon Dolara Erişmesi Bekleniyor

2025'te bulut bilişim pazarının 1,3 trilyon dolara erişmesini beklendiklerini dile getiren Sayan, "Bulut bilişimin, 2030'a kadar yüzde 15'lik yıllık bileşik büyüme oranı kaydedeceği öngörülüyor. Nitekim bulut hizmetleri, 2022'de küresel olarak 484 milyar dolarlık değere ulaştı" ifadelerini kullandı.

Avantajların yanında riskler de taşıyan bulut bilişim teknolojisi için kişilerin, şirketlerin ve hükümetlerin, hem kurulum aşamasında hem de kullanım süreçlerinde muhtemel tehditleri de göz önüne alarak iyi bir strateji geliştirmeleri gerektiğini söyleyen Sayan, güvenlik zafiyetleri, tecrübesiz bulut operatörleri ve veri güvenliği bilincinin yeterli olmamasının tehdit ve riskleri beraberinde getirdiğini belirtti.

Bakan Yardımcısı Sayan: Ülkemizde Üretilen Veri Teknik Zorunluluk Olmadıkça Yurt Dışına Çıkmamalı

Bulut hizmeti sağlayan şirketlerin bakım-onarım, sistem tasarımı, yedekleme gibi işlemlerinin, alanında uzman ekiplerce yapılması ve özellikle veri gizliliği konusunda son kullanıcıların bilinçlendirilmesinin önemine dikkati çeken Sayan, "Bakanlık olarak iki önemli hedefimiz bulunuyor; ülkemizde üretilen verinin teknik bir zorunluluk olmadığı sürece yurt dışına çıkarılmamasını sağlamak ve ülkemizi bölgesel olarak bir veri merkezi üssü haline getirmek için cazip koşulları oluşturmak. Türkiye'de veri merkezlerinin artırılması konusunda hem kamu hem özel sektörün büyük yatırımları bulunuyor. Biz, yılmadan, bıkmadan her türlü platformda Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın da söylediği gibi Türkiye'nin verisinin Türkiye'de kalması gerektiğini defaatle vurguluyoruz. Bunu söylemeyi de hiçbir zaman bırakmayacağız. Veriyi koruma altına almak da adeta bizim gelecek nesillere olan borcumuz. Çünkü önümüzdeki hedeflerimize ancak yerlilik ve millilikle ulaşacağız. Vatan toprağına sahip çıktığımız gibi siber güvenliğimize, verimize de sahip çıkarak ülke bütünlüğümüzü koruyacağız" ifadelerini kullandı.

Başkan Karagözoğlu: Bulut Bilişim Pazarının 2026'ya Kadar 950 Milyar Dolara Yükselmesi Öngörülüyor

Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu Başkanı Ömer Abdullah Karagözoğlu da bilişim teknolojilerinin gelişmesine paralel olarak sektörün en önemli eğilimlerinden olan bulut bilişimin de gelişip yaygınlaştığını belirterek, "Bu gelişimin ve yaygınlaşmanın temelinde ise teknolojik gelişmeler olmak üzere, yazılım ve donanım alanındaki ilerlemeler, iş ortamlarının farklılaşması, bilişim sistemlerindeki ve web hizmetlerindeki ilerlemeler yer alıyor" diye konuştu.

Bulut teknolojileri kullanımının tercihten çok artık ihtiyaca dönüştüğünü söyleyen Karagözoğlu, "Önümüzdeki süreçte bu gelişmelerin daha da hızlanarak bulut bilişim pazarının 2021'de 445 milyar dolar düzeyinden 2026'ya kadar 950 milyar dolar seviyelerine yükselmesi öngörülüyor" dedi.

Bulut bilişim teknolojilerinin yaygınlaşmasıyla yaşanan dönüşümün olmazsa olmazının genişbant altyapısı olduğunu dile getiren Karagözoğlu, son yıllarda dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sabit ve mobil internet yaygınlığı ve trafiğinin artışını sürdürdüğünü kaydetti.